INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL OBJEDNÁNÍ, ODESLÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Společnost AKU-SHOP.CZ s.r.o., se sídlem Teplická 137, IČ 27342310, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25209. (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:

- jméno a příjmení
- emailovou adresu
- telefonní číslo
- fakturační adresu
- dodací adresu
- historii objednávek

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 - plnění kupní smlouvy (administrace objednávky, odeslání objednávky a vystavení daňových dokladů)

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Provozovatel eshopu : AUTOKLUBY.CZ,  se sídlem Teplická 137, 40505 Děčín, IČ 22773908.

- Správce hostingových služeb: Ignum s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ: 26159708.

 - Zpracování účetnictví Daniela Diazová Maurisová se sídlem Děčín - Děčín IX-Bynov 171, Na Pěšině, PSČ 405 05, IČ: 64706001.

 

Podle objednaného dopravce:
- Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983
- Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01,IČ: 61329266
- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961
- PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798
- Geis Parcel CZ s.r.o. , se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, IČ: 63077051

 

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 - vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.
 - požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo   oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.